Archive for the ‘Marihuana’ Category

Aivotoiminta ja mari

24.7.2010

Harvardin Lääketieteellisellä osastolla Bostonissa on tutkittu marihuanan vaikutusta aivotoimintaan. Tutkimukseen osallistui kolme ryhmää, joissa osanottajien ikäjakauma oli 30-55 vuotta. Yksi ryhmä käsitti henkilöt, jotka polttivat maria jatkuvasti ja olivat polttaneet yli 5000 kertaa. Toinen ryhmä koostui henkilöistä, jotka olivat polttaneet maria, mutta olivat lopettaneet. Kolmas ryhmä oli kontrolliryhmä, joka ei ollut polttanut lainkaan tai ainoastaan 50 kertaa elämänsä aikana.
Kaikki kolme ryhmää lupautuivat olemaan polttamatta maria seuraavat 28 päivää. Kaikille ryhmille tehtiin kerran viikossa testi. Jatkuvasti maria polttavat saivat huonoja tuloksia ensimmäisellä viikolla kun heitä verrattiin muihin ryhmiin. Kuitenkin testin viimeisenä päivänä heidän tuloksensa eivät eronneet muiden tuloksista.
Tästä vedettiin johtopäätös että marihuanan aiheuttamat aivotoiminnan haitat eivät olleet pysyviä ja ne hävisivät jos oli 28 päivää polttamatta.
Marihuana on laitonta ja luokitellaan huumausaineeksi. Käytön lopettaminen parantaa muutakin kuin aivotoimintaa.