Archive for the ‘Koulutus’ Category

Äidin koulutustaso vaikuttaa lapsen älykkyyteen

23.9.2010

Yhdysvalloissa on tutkittu lapsen kouluvalmiutta ja miten äidin kyvyt ja kolutustaso siihen vaikuttavat. Tutkimuksesta selvisi että yksinhuoltajien lapset selviävät koulussa yhtä hyvin kuin muutkin. Sen sijaa äidin koulutustason ja lapsen matemaattisten kykyjen, lukutaidon ja sanavaraston välillä on yhteys. Mitä korkeammin koulutettu äiti, sen paremmin lapsi yleensä pärjää.
Tosin poikkeuksiakin aina löytyy… uskoisin myös että sillä miten paljon äiti viettää aikaa lapsensa kanssa on myös merkitystä ja mitä äiti opettaa lapselleen.