Archive for the ‘Lääkkeet’ Category

Ovatko rinnakkaisvalmisteet todella yhtä tehokkaita kuin alkuperäiset?

22.12.2009

Yleensä lääkeaineet ovat tehokkaita, olivat ne sitten aitoja merkkituotteita tai rinnakkaisvalmisteita. Kuitenkin. Halvemmissa lääkeaineissa saattaa kuitenkin olla jotain halvempaa ja se ei ole vaikuttava aine, vaan sidosaine, joka sitoo lääkkeen aineosat toisiinsa. Tällä taas on vaikutusta siihen miten lääkeaine imeytyy. Tällä on merkitystä jos kysymyksessä on vertaohentava valmiste, aivohalvauksen tai rytmihäiriöiden hoitoon tarkoitettu lääke.
Mikäli olet tyytyväinen lääkkeisiisi ja ne toimivat, miksi vaihtaa? Rinnakkaisvalmiste voi olla halvempi, mutta toimiiko se todella?

Miksi kasveista valmistetut lääkkeet ovat tehokkaita

11.12.2009

Puhdas aine koostuu vain yhdestä kemiallisesta aineosasta. Sitä ei ilman atomien hajottamista saada pienemmiksi osiksi. Kun aineen puhtaat aineosat tunnetaan on helppo määrittää sen fysiologiset-, lääkinnälliset- ja sivuvaikutukset.
Kasvi on huomattavasti monimutkaisempi kokonaisuus. Siinä voi olla tuhansia kemiallisia aineosia, jotka ylittävät nykyisten tutkijoiden ja tutkimusmenetelmien käsityskyvyt. Kasvien aineosista tunnetaan vain murto-osa. Kasviperäiset lääkeaineet ovat olleet käytössä vuosimiljardeja ja silti niiden vaikutusta on vaikea todistaa nykymenetelmin. Ehkä syynä on se että sopivia tutkimusmenetelmiä ei ole, kun kasveista tutkitaan vain yksittäisiä aineosia, eikä kokonaisvaikusta.
Kasvien monimuotoisuus ei pääty tähän. Koska kysymyksessä on elävä organismi, jokainen kasviyksilö on erilainen. Tehoaineet eri kasveissa ovat erilaiset ja niitä on erilaisina pitoisuuksina samankin kasvilajin yksilöissä, riippuen kasvupaikasta, ilmasto-olosuhteista, kasvin omasta elämänkierrosta (taimi, kukkiva kasvi, hedelmää tekevä).
Kasvissa on aina kaikki tarvittava ja kasvi muuntuu vastaamaan niitä olosuhteita, missä se elää. Kasvissa on siis mukana kaikki, mitä se tarvitsee. Kasveissa olevien kemiallisten aineiden vaikutusmekanismit eivät ole vain yhden aineen varassa, vaan kasveissa on paljon toisiaan tukevia kemiallisia aineita. Näin pienetkin pitoisuudet vaikuttavaa ainetta kasvissa voivat antaa todella hyviä tuloksia, koska paljon näitä pieniä vaikuttavia aineita muodostaa tehokkaan kokonaisuuden.