Archive for the ‘Piittaamattomuus’ Category

Itsekkyys ja piittaamattomuus lisäävät onnettomuusriskejä

9.3.2010

Brittitutkijat ovat tutkineet liikenneonnettomuuksien ja itsekkyyden sekä piittamattomuuden välistä yhteyttä. Asioiden välillä vallitsi selvä yhteys. Itsekkäät ja piittaamattomat ihmiset ovat riski liikenteessä. Heille sattuu useammin onnettomuuksia kuin muille.
Anna siis tilaa muille, älä jää tientukkeeksi ja ota huomioon muut tiellä liikkujat. Noudata nopeusrajoituksia, vältä turhaa ohittelua ja huolehdi että liikenne sujuu ympärilläsi.