Archive for the ‘Remontti’ Category

Ikäviä kokemuksia

10.10.2009

Jos yrität aina elämässä jättää ikävät kokemukset huomiotta, saatat myös menettää niiden antaman hyödyn. Mitä nopeammin opit arvostamaan kokemuksiasi, sitä nopeammin opit niistä. Saattaa olla hieman vaikeaa arvostaa katastrofia,  kuitenkin silläkin voi olla postiviivisia seurannaisvaikutuksia.
Voit kysäistä itseltäsi: Miten tämä kokemus voisi auttaa minua kasvamaan? Mitä voin oppia tästä kokemuksesta? Millaisia valmiuksia minulla on nyt ja kuinka voin niitä käyttää?
Kun aikaa kuluu tarpeeksi, ja kokemus on jäänyt jo taakse, huomaat miten asia on vaikuttanut sinuun. Jos olet ottanut kokemuksesta oppia, olet nyt paljon valmiimpi ja vahvempi  kuin silloin. Älä anna ikävien kokemusten masentaa ja murskata. Elä ja opi.

Remontti menee joka tapauksessa pieleen…

23.8.2009

Kuluttajariitalautakunta käsittelee vuosittain satoja remonttia koskevia valituksia. Valitusten syy ei ole hämäräperäiset remonttimiehet,  jotka häipyvät paikalta kuitattuaan rahat etukäteen, vaan epäonnistumiset, väärinkäsitykset ja väärinkäytökset. Suurin osa näistä voitaisiin ennaltaehkäistä jos kuluttajat tietäisivät miten toimia remontin suunnittelussa, valmistelussa ja valvonnassa. Epäkohtia ei voi näyttää toteen jos sopimus on suullinen ja perustuu sinisilmäiseen luottamukseen.

Kuluttajan paras turva on kirjallinen sopimus. Vaikeuksien ilmaantuessa paperi voittaa sanan.  Jo tarjouksia pyydettäessä on hyvä pyytää  eritelty kaikenkattava hinta-arvio. Varsinaiseen sopimukseen on hyvä eritellä työvaiheet, materiaalit, piirustukset, työsopimuksen aikaraja,  viivästymistä koskeva sopimussakkolauseke ja yksityiskohtainen hintaerittelty. Sopimus voi olla vapaamuotoinen tai esim. Rakennustietokeskuksesta saatava  pienurakkasopimus.

Palkka maksetaan vasta tehdystä työstä, eikä rahaa esim. tarvikehankintoihin tarvitse etukäteen antaa.

Remontin suunnitteluvaiheessa kannattaa kysyä neuvoja kuluttajaneuvojalta tai kuluttajariitalautakunnasta. Lautakunnilla on olemassa ”musta lista”  yrityksistä, jotka ovat syyllistyneet väärinkäytöksiin ja kieltäytyneet lautakunnan suosituksista. Lista on julkinen ja kaikkien käytettävissä.

Kun hankaluuksia alkaa tulla, kannattaa välittömästi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvojaan. Hän ehdottaa osapuolille ratkaisua. Jos osapuolia tyydyttävään ratkaisuun ei päästä, tehdään kirjallinen valitus liitteineen kuluttajariitalautakunnalle.  Lautakunta käsittelee asian ja antaa ratkaisusuosituksen. Suositus ei kuitenkaan ole tuomioistuinpäätös. Kuluttajapalvelu on maksuton.

Alioikeuteen päätyneistä jutuista suurin osa noudattaa lautakunnan jo antamaa suositusta.

http://www.kuluttajariita.fi/