Posts Tagged ‘ADHD’

ADHD

18.1.2010

Attention deficit hyperactive disorder. Lasten tarkkaavaisuushäiriöistä puhutaan, mutta lapsista tulee jossain vaiheessa aikuisia. Myös aikuisella voi olla ADHD. Aika usein aikuinen saa diagnoosin samalla kun oma lapsi diagnostisoidaan. Tämähän se on minullakin ollut koko ajan, siitä ei vaan tiedetty ennen mitään.

Mistä tietää onko aikuisella ADHD:

  1. Vaikeuksia suunnitella ja järjestää asioitaan.
  2. Vaikeuksia pitää yllä tarkkaavaisuutta.
  3. Vaikeuksia kontrolloida impulssejaan.
  4. Toimii ennenkuin ajattelee tai toimii heti kun ajatus nousee mieleen.

Lisäksi voi olla:

  1. Ongelmia motoriikan kanssa
  2. Ongelmia puheen kehityksen kanssa tai lukihäiriö
  3. Psyykkisiä ongelmia kuten pelkotiloja, levottomuutta, masennusta
  4. Univaikeuksia

Asialla on kuitenkin myös postitiivisia puolia. ADHD-ihmisillä on yleenä paljon energiaa, he ovat kunnianhimoisia, luovia, sosiaalisia, spontaaneja ja uteliaita.

MBD on ADHD – tarkkaavaisuus katoaa kumminkin

25.11.2009

Ylivilkkaita lapsia, joiden on vaikea keskittyä asioihin on ollut aina ja tulee aina olemaan. Ennen oireyhtymää kutsuttiin MBD:ksi nykyään ADHD:ksi.  Oireyhtymä aiheutuu kun aivojen dopamiini-nimistä välittäjäainetta ei ole niin paljon kuin pitäisi. Tämä puutos johtuu perinnöllisistä tekijöistä.  Dopamiinin matala taso aiheuttaa epämukavan olon ja se taas johtaa siihen että herää halu liikehtiä. ADHD lapsi pystyy keskittymään vain 15-20-minuuttia kerrallaan. Lapsista noin 5-10% :lla on tarkkaavaisuushäiriö, osalla ylivilkkautta, osalla molempia. Pojilla ADHD on yleisempää kuin tytöillä.

ADHD-diagnoosi ei tarkoita sitä että elämä on menetetty. Nämä lapset ovat vain nopeampia, energisempiä, luovempia ja ennakkoluulottomampia kuin muut. Heidät koetaan usein häirköiksi ja hankaliksi oppilaiksi, koska he eivät jaksa seurata uuvuttavia 45 min oppitunteja paikallaan istuen.  Heidän oppimistaan helpottaa kun tunnit pilkkoo 15 minuutin osiin ja mukana on toiminnallista oppimista, eikä vain kuuntelua. Silloin oppimisesta tulee mielekästä ja jotain jää mieleenkin kun saa itse osallistua.

Ennen lääkityksellä huumaamista on syytä kokeilla riittävää unta eli aikaisin nukkumaan, muulloinkin kuin kouluaamuina. Säännöllisiä päivärutiineja, myös kotona. Kalaöljykapseleista, EPA:n ja DHA:n on todettu auttavan keskittymishäiriöihin ja oppimisvaikeuksiin.  Kunnon aamupala aamulla pitää virkeänä koko aamupäivän.