Posts Tagged ‘elinikä’

Liikunnalla saa elämäänsä jopa 10 vuotta lisää aktiivista elinikää

13.6.2010

Harvardin yliopistossa on tutkittu liikunnan vaikutusta ihmisen elinikään. Tutkimus kesti 16 vuotta ja tutkimukseen otti osaa 15 000 henkilöä iältään 35-75-vuotta. Tutkimuksella selvitettiin säännöllisen liikunnan harrastamisen pitkäaikaisvaikutuksia kahdella ryhmällä, jossa toiset harrastivat liikuntaa säännöllisesti ja toinen ryhmä ei harrastanut liikuntaa.
Tutkimuksessa ilmeni että liikuntaa harrastavien kuolleisuus oli 24-35% pienempi kuin liikuntaa harrastamattomien vastaavanikäisten ihmisten.
Liikuntamuodolla ei ollut kovinkaan suurta merkitystä. Sen sijaan sillä oli merkitystä kuinka paljon liikunta kulutti kaloreita. Jos liikuntamuodon kalorinkulutus oli ainakin 2000 kcal/viikko hyvät vaikutukset alkoivat näkyä.
Käytännössä tämä tarkoittaa noin 4 tunnin pyöräilyä viikossa tai juoksemista 2½ tunnin ajan.

Pitkää ikää kirkosta

22.10.2009

Jos käyt kerran viikossa Jumalanpalveluksessa elät keskimäärin 8 vuotta pitempään kuin ihmiset, jotka eivät käy kirkossa.
Ehkä syynä tähän on että uskonnolliset ihmiset noudattavat enemmän kohtuutta kaikessa ja välttävät turhia riskejä elämässä. Toisaalta myös varmuus siitä että sinua rakastetaan ja elämä kantaa eteenpäin voivat olla syynä tähän.