Archive for the ‘Matematiikka’ Category

Matematiikka aiheuttaa naisille urapakoa

2.9.2009

Laajassa amerikkalaistutkimuksessa yli tuhannelle lukiolaistytölle tehtiin useita psykologisia testejä ja kyselytutkimuksia, joilla kartoitettiin sitä miten nainen ratkaisee soveltuvuutensa luonnontieteelliselle uralle. Tutkimuksessa paljastui että harva uskalsi hakeutua luonnontieteelliseen, vaikka matemaattiset ja luonnontieteelliset kyvyt olivat erinomaiset ja alaan oli myös kiinnostusta. Samalla kumotiin väite että naisen matemaattiset ja luonnontieteelliset kyvyt ovat heikommat kuin miehen, koska heillä on erilaiset aivot.  Syy uratoiveiden kariutumiseen löytyi matematiikkapelosta. Kuitenkaan koehenkilöiden matematiikkapelon ja matemaattisten kykyjen välillä ei ollut yhteyttä. Naiset vain luopuivat pelon takia lupaavasta urasta. Tämän takia luonnontieteilijät ovat pääasiassa miehiä.