Archive for the ‘Meditaatio’ Category

AUM on OM – siis mitä?

20.9.2010

Kyseessä on mantra, vanha pyhä liturginen äänne, joka koostuu kolmesta sanskriitin kirjaimesta A-U-M. Äänneasusta muodostuu oom, koska a:ta seuraava u, lausutaan pitkänä oo:na.
OM-äänne on koko universumin alkusiemen. Kaikille kolmelle kirjaimelle, joista äänne muodostuu on olemassa lukuisia metafyysisiä selityksiä. A vastaa valveillaolon tilaa, ja subjektiivista tietoisuutta ulkoisesta maailmasta. U on unitila tai tietoisuus sisäisestä tilastamme, sisältäen ajatukset, unelmat, muistot jne. M taas on syvän unen uneton tila ja täydellisen yhdentymisen kokemus.
Samalla kun äännettä lausutaan sen tarkoitusta meditoidaan, kun kirjaimet käydään läpi yksitellen käydään samalla läpi kaikki tietoisuuden tilat, tästä muodostuu äänne om. Jälkikaiku muodostaa vielä neljännen osan mantraa. Kun äänne värisee hiljaa kuulumattomiin, saavutetaan hiljaisuus, joka on mantran kruunu, joka on rinnastettavissa Brahman kanssa.
Om- on alkumantra, josta muut mantrat saavat alkunsa. Sanotaan että lausumalla om-äännettä on helpointa päästä kosketuksiin henkisyytensä kanssa.